Gyergyóditró:

6778 lakosa van, ebből 14 román. A leggazdagabb falu volt a környéken, ezért a falu méretéhez képest monumentális neogótikus katolikus templom épült 1913-ban. (Székely Katedrális) A főoltár szobrai DitróCARRARAI márványból készültek. Azok a képek melyek díszítik, olasz festő művei, a gyönyörű festett ablakok Róth Miksa híres műhelyében készültek. (a harangozó a remetei út 11 sz. házban lakik, ő beengedi a látogatókat). A falu régi temploma 1757-ben épült, a közelmúltban szépen felújították. Parasztbarokk a templom berendezése, mely bájosan egyszerű. (kulcsot a szemközti plébánián lehet kérni) Fakitermelő hely volt, lakói híres borvíz szállító szekeresek voltak. Számottevő művelődési és társadalmi élet zajlik, melyet a helyi gimnázium is táplál. Kincse az európai ritkaságú kékes színű kőzet a NEFELIN SZIELIT amely SZODALIT tartalmú, a helyről nevezték el DITROIT-nak. Bányászatát a környezetét szerető, féltő lakosság rendre megakadályozza.

 Napközi:

Ditróban, a Kőhidi Iskolában alig múlt el a dél, már gyülekeznek a gyerekek. Nemrég nyílt itt a napközi, de legalább még egyre lenne szükség, annyi gyerek igényelné. Az itteniek is sokfélék: nagycsaládból valók, hátrányos helyzetűek, szegénysorban élők. Együtt tanulnak, játszanak, s virágcsokorral jutalmazzák azt, ki asztalukra egy üveg lekvárt tett le

 

Képek

Orotva:

Gyergyóditróban, az orotvai elágazás után található település, lakóinak száma 692 fő, mind magyarok. Neve az aratás szóból származik: Aratás-Orotás-Orotva.

Nagyon régi település, határában a székelyek szakrális helye volt, pogány szertartások is zajlottak itt. A Orotva 40-es években a borszéki út építése során sok szabályos rendben elhelyezett csiszolt kősziklát találtak, melyek tele voltak a rovásírás jeleivel. Ezeket a hihetetlenül értékes és ritka leleteket a román hatóságok összetörték, és szétszórták, valamint beleépítették az út alapjába. Található belőlük egy-egy a Székely Múzeumban, ezeket sikerült csak megmenteni. Gyönyörű környezete van, a falu sokáig élt meglehetős elzártságban, így szokásai, kultúrája, nyelvi fordulatai megmaradtak. 120 népdalt, rengeteg mondókát és régi szokást őriznek. Az itt élők célja régen és most is, az itt élő magyarság történelmi és kulturális emlékeinek megmentése. A fiatalok próbálnak új lendületet adni a kultúra és a hagyomány ápolásának, ez a lendület reméljük erőt ad nekik az ott maradáshoz.

 Napközi:

Orotván, a tűzrőlpattant Magdolna ötkor kel, főz a családjának, helyettesként dolgozik az óvodában, délután pedig a napköziseket igazgatja. Sikerült vásároljon egy villanyrezsót, s péntekenként főzni tanítja a csoportot. Megismerték így már együtt a francia saláta készítési módját, és volt, aki most először az ízét, legutóbb pedig hígpalacsintáztak.

 

Képek

Gyergyóremete:

Remete-iskola

A legenda szerint egy itt élő remetéről kapta a nevét. Lakóinak száma 6504 fő, székely magyarok. (43 román lakosa van) Eredetileg remete telep volt az erdők között kis kápolnával, melynek alapjai a temetőben a mai napig megvannak. Az Eszenyő pataka mellett található a vizifűrész, valamint a bányató is, melyet 1992-ben műemléknek nyílvánítottak.
Megtekinthető a Cseres Tibor emlékmű és a borvíz fürdő. Szinte összeépült Gyergyóditróval. A faluban sok gyönyörű székelykapu látható.

 

Napközi:

 Gyergyóremetén 2006. március 27.-től Csaba atya a helyi vezetőséggel, és az iskolák igazgatóival létre hozott egy napközi otthont. Mára két csoport működik 20-24 gyermekkel. A gyerekek a délutáni programban tanulnak, esznek, játszanak. Itt megtanulnak játszani, nevetni, egymást és Istent szeretni, és tisztelni. Munkánk során láttuk meg, hogy milyen a gyermekek lelki világa és próbálunk segíteni nekik. Nagyon a szívünkhöz nőttek, most már ők is bíznak bennünk. Szeretnek ide járni, este haza sem akarnak menni. Jó velük lenni, látni csillogó szemüket és mosolyukat, ahogyan boldogan mesélik, hogy ma jobb jegyet kaptak, vagy valamilyen sikert értek el. Hálát adunk Istennek e szép hivatásért amit nekünk adott és reméljük, hogy ezután is minél több boldog pillanatot tudunk szerezni ezeknek a gyermekeknek és együtt tudunk nevetni velük. Vannak lelkes emberek akik szeretnek és segítenek minket. Isten fizesse meg minden jóakaratú embernek a támogatását, aki segíteni tud nekünk anyagilag. Ezek a gyermekek nem tudnak mást adni, de ígérik, hogy példás, becsületes magyar emberekké válnak a mi segítségünkkel.

A remetei napközis gyermekek nevelői:

György M. Renáta:  072 905 1071
Ferencz Ágnes     :  075 163 8841

2011. január 01-én számba szedtük a házunk gyermekvédelmi központként való működésének fejlődését is az elmúlt években.


2006-ban a gyergyói medence falvaiban (Remete, Ditró, Orotva, Szárhegy, Szentmiklós) indult el a gyerekek napközis ellátása. Az elmúlt években ez a szám 20 falu fölé emelkedett. Főleg a gyerekek délutáni tanulása, és az étkezés miatt nagy a jelentősége ezeknek a napköziknek. Legtöbb helyen a plébános kérésére nyitja meg a Szent Ferenc Alapítvány az újabb és újabb napköziket rátermett, elkötelezett nevelők segítségével. A napközisek is mind a mi gyerekeink, épp úgy részesülnek mindenből, mint a bent lakók. Közösen kirándulnak, vesznek részt a karácsonyi ünnepségen a parajdi sóbányában, ugyanúgy mennek táborozni nyáron.
Ezt a közösséget is össze kell fogni, szakmai, anyagi, és emberi segítséget nyújtva nekik.
A fejlődés a mai napig töretlen, most már a részben vagy többségében román lakosságú településeken is a hátrányos helyzetű magyar gyermekek istápolója is a közösség. (Salamás, Hollósarka, stb.)
El lehet képzelni, milyen öröm egy-egy ilyen napközis csoport, ha elindul.
Szeretettel köszöntök minden irántunk érdeklődőt:
Csergő Hajni